స్టడీ ఇన్‌ ఇండియా

న్యూఢిల్లీ : విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నూతన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ‘స్టడీ ఇన్‌ ఇండియా’ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కువ మంది

Read more
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube